Echografie in het algemeen

Echografie of ultrageluidonderzoek is een techniek waarmee organen in het lichaam zichtbaar worden gemaakt. Ultrageluid bestaat uit hoogfrequente golven die door een transducer worden uitgezonden. Het menselijk oor kan ze niet horen, De inwendige organen kaatsen deze geluidsgolven terug. Deze transducer of probe vangt de gereflecteerde geluidsgolven weer op, waardoor ze zichtbaar worden op een computer monitor.

Echografie wordt al sinds de jaren ’80 overal ter wereld toegepast en er zijn, ook na vele grote onderzoeken nooit nadelige gevolgen of schadelijke effecten geconstateerd.