Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de echoscopiste?

Wij vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij onze echoscopisten.
Wij nemen voldoende tijd voor uitleg en vragen en hebben aandacht voor uw individuele wensen. Helaas kan het voorkomen dat u, ondanks onze inspanningen, niet tevreden bent over de wijze waarop u bent behandeld.

1. Bespreek uw klacht met de echoscopiste of de praktijkmanager
Zit u met vragen? Of twijfels? Bent u niet tevreden over ons? Vertel het ons. We nemen graag de tijd om rustig met u te praten. U kunt hiervoor een afspraak maken via de assistente (053 4365580 van 9.00 tot 13.00) via de mail (info@echopraktijkenschede.nl) of via een brief . Ook kunt u uw klacht voorleggen aan uw eigen verloskundige. Zij/hij zal dan zorgen voor terugkoppeling naar ons.

2. Schakel onze klachtenfunctionaris in.
Luikt het niet om er samen met ons uit te komen? Of wilt u hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (centraal bureau klachtenmanagement in de zorg). Hij/zij is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt u graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

U kunt een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl of bellen naar 088 – 0245123.
Meer informatie vindt u op www.klachtverloskunde.nl

Waar kun je ons vinden

Wij zijn goed bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met de auto of fiets.

Parkeerplaatsen vind je voor de deur.

Cromhoffsbleekweg 2
7513 EW Enschede

T 053-4365580
E info@echopraktijkenschede.nl